HomeNewsNewsletter | Afik & Co. Attorneys And Notary n225
28 Feb 12:00 am

Newsletter | Afik & Co. Attorneys And Notary n225

 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון

The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary

החשמונאים 103, ת.ד. 20144 תל אביב- יפו 6120101, טלפון 03-609.3.609 פקס 03-609.5.609

103 Hahashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel,  Telephone: +972-3-609.3.609

 

תוכן עניינים

 

Afik & Co.는 1919년  3월1일 33명의 한국민족 학자와 학생들이 일본의 서울 점령에 자국의 독립을 선언했던 해방운동의 날을 기념했습니다.  이 해방운동의 날은 전국적인 민사항의를 시작하게했고  임시정부 (1919년 4월13일) 설립을 위한 촉매제 였습니다.

אפיק ושות' מציינת את החג הלאומי הקוריאני של ה1 למרץ, ציון יום 1 מרץ, 1919, בו 33 לאומנים וסטודנטים קוריאנים הכריזו על עצמאותה של האומה הקוריאנית בסיאול שהייתה אותה עת תחת כיבוש יפני.  המהלך החל מחאה אזרחית ארצית והיה זרז להקמת הממשלה הזמנית הגולה של הרפובליקה של קוריאה (13 באפריל, 1919).

Afik & Co. marks the Korean March 1st Movement day celebrating March 1, 1919, in which 33 Korean nationalists and students declared their nation's independence in the Japanese occupied Seoul. This initiated a nationwide civil protest and was a catalyst for the establishment of the Provisional Government of the Republic of Korea (April 13, 1919).

1.     מאמר: מניעת הפצה של מוצרים מזויפים בישראל‎ ‎‏ ‏

Article: Blocking distribution of fake products in Israel ‎

מאמר בנושא הכלים המשפטיים העומדים לרשות בעל הזכויות בעת הפצת מוצרים מזויפים בישראל מאת עו"ד דורון אפיק, ממשרד אפיק ושות'.

An article by Doron Afik‎, Esq. on the legal tools available in Israel to the right holder in case of distribution of counterfeit goods.‎  

2.    עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך

Corporate, Antitrust and Securities Law Update

 

א.     אובדן אמון בין המחזיקים במניות חברת מעטים מספק כדי לבסס קיפוח גם אם לא התקיים קיפוח בפועל

מחוזי ת"א: עיסוקים אחרים של בעל שליטה ומנכ"ל אינם קיפוח אלא אם פוגעים בחברה או בעיסוקו בחברה; בחברת מעטים מספיק אובדן אמון כדי לבסס עילת קיפוח; ההיפרדות נעשית בדרך של היתמחרות. 

Loss of trust between holders of a closely held corporation is sufficient for an ‎oppression claim even if not actual oppression happened.

 

ב.     כדי להפעיל זכות סירוב ראשונה אין צורך בחוזה סופי ומחייב מול צד שלישי ודי בהצעת רכישה

כלכלי ת"א: זכות סירוב ראשונה נועדה להבטיח קדימות לבעלי המניות הקיימים בחברה; אין דרישה כי טרם ‏הפעלתה ייחתם הסכם מחייב מול צד שלישי שהציע הצעה ודי בהצעת רכישה מפורטת.  ‏

Exercise of right of first refusal does not require a final and binding agreement with ‎a third party and a purchase offer is sufficient.

 

3.    עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

א.     מעסיק אינו זכאי לפיצויים בגין תחרות של עובד לשעבר ללא אינטרס לגיטימי בר הגנה

בית הדין הארצי: לתניית הגבלת עיסוק לא ניתן תוקף אוטומטי ויש להוכיח "אינטרס לגיטימי" המצדיק ‏זאת; רצון ‏למנוע ‏תחרות לבדו אינו אינטרס לגיטימי.‏

An employer is not entitled to compensation for former employee's competition without a legitimate ‎interest worthy of protection.

 

ב.     פסק דין של פשיטת רגל מחוץ לישראל ניתן להכרה במדינת ישראל

מחוזי ת"א: בית המשפט בישראל יכיר באופן אגבי בפסק-חוץ הניתן במדינה זרה גם כשמדובר בפסק דין של פשיטת רגל.

 

A foreign bankruptcy verdict may be enforced in Israel.

4.    עדכוני מקרקעין:

Real Estate Updates

תקנת השוק אינה מתקיימת אם במועד בו ניתן לרשום את הזכות מתעורר ספק באשר לזהות הבעלים 

מחוזי מרכז: ספק ‏שמתעורר ביחס לבעל הזכות החוקי במקרקעין בטרם רישום הזכויות במרשם המקרקעין מונע ‏תחולת תקנת השוק.  ‏

 

Marché ouvert ‎‏ ‏does not exist if at the date on which it was possible to register the right there was ‎doubt ‎as to the identity of the rightful owners.

 

Please click here to access the full document

 

 

 

 

 

About Us

Since 1985

  • The Euro-American Lawyers Group (EALG) is an association of law firms founded in 1985. The members of EALG believe that they can best serve their clients' interests overseas by co-operating with like-minded firms who have local knowledge of and immediate access to the legal system operating in their own jurisdictions. EALG's philosophy is that local representation is vital in today's…

Latest News & Posts

Stay up to date

Connect

Social Networks

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and manage them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Website