HomeNewsNewsletter | Afik & Co. Attorneys And Notary n235
18 Jul 12:00 am

Newsletter | Afik & Co. Attorneys And Notary n235

 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון

The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary

החשמונאים 103, ת.ד. 20144 תל אביב- יפו 6120101, טלפון 03-609.3.609 פקס 03-609.5.609

103 Hahashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel,  Telephone: +972-3-609.3.609

 

תוכן עניינים

 

Afik & Co. celebrates the birthday of English rock legend, Dr. Brian Harold May (19 ‎July, 1947), lead guitarist of the rock band Queen, holder of PHD in astrophysics and ‎one of the greatest guitarist of all time.

אפיק ושות' חוגגת את יום הולדתו של אגדת הרוק הבריטי ד"ר בריאן הרולד מיי (19 יולי, 1947), ‏גיטריסט להקת הרוק קווין, דוקטור לאסטרופיזיקה ואחד מנגני הגיטרה הטובים של כל הזמנים.

1.     מאמר: ‏אחריות רוכש נכסי חברה לחבויות עבר של החברה ‏

Article: Liability of purchaser of Company assets for past liabilities ‎ ‎ ‎

מאמר בנושא המשמעויות ברכישת נכסי חברה לעומת רכישת החברה‏, מאת עוה"ד דורון אפיק ועמרי ברקן ‏ממשרד אפיק ושות'

An article on the outcome of purchasing company assets instead of acquisition of the corporate vehicle‎, by Doron Afik, Esq. and Omri Barkan, Adv‎. of Afik & Co.

2.    משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות אודות פעילות משרדנו

Our office in the Media: Newspaper publications regarding Afik & Co. activity

 

3.    עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך

Corporate, Antitrust and Securities Law Update

 

א. לא יינתן פיצוי אישי לבעל מניות בגין הפרת חובות אמון כלפי החברה ככל שלא הוכיח נזק עצמאי

שלום פ"ת: בעל מניות לא יוכל לתבוע פיצוי אישי בגין הפרת חובות אמון כלפיו ככל שהנזק שנגרם לו אינו אלא ‏השתקפות הנזק שנגרם לחברה. ‏

No personal compensation shall be granted to a shareholder for breach of fiduciary ‎duties unless the ‎shareholder can prove independent damage

 

ב. פסק דין שמימושו משמעו שינוי שליטה בחברה יעוכב כשמוגש עליו ערעור

העליון: הגשת ערעור לא מעכבת ביצוע פסק דין; במקרה שמשמעות פסק הדין היא שינוי שליטה ‏בחברה יעוכב הביצוע בעת ערעור

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎A‏ ‏verdict fulfilment of which means change of control over a company will be ‎stayed during an appeal

 

4.    עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

 

א. הסכמה משיקול עסקי לעמלות נמוכות מהמוסכם בשל לחץ הצד השני אינה כפיה  כלכלית

מחוזי ת"א: הסכמה לפעילות בישראל מקנה סמכות בינלאומית לבית המשפט בישראל; לא ניתן ‏לקחת מטיוטה או הסכם סעיפים מסוימים ולאכוף רק אותם; הסכמה לעמלה נמוכה בשל לחץ ‏כלכלי ושיקול עסקי מבטל טענת כפיה כלכלית

Agreement because of business considerations to payment lower than agreed due ‎to pressure of the ‎other side is not economic coercion

 

ב.  רוכש פעילות חברה יישא בתשלום זכויות עובדיה, גם אם סוכם אחרת בהסכם הרכישה

עבודה י-ם: זיקתו של עובד למקום עבודתו נשמרת גם כאשר פעילות החברה בה הוא מועסק נרכשת על ידי ‏חברה אחרת; החברה הרוכשת תישא בתשלום זכויותיו הסוציאליות גם אם סוכם אחרת עם החברה הנרכשת ‏

‎‎‎‎‎‎‎‎Purchaser of company's activity will bear past social benefits payments even if ‎otherwise agreed in the ‎acquisition agreement‎

 

ג. העדר חתימה מונע תוקף של חוזה כשמנוסח החוזה ניתן להבין שישתכלל רק עם חתימה

מחוזי ת"א: כשנוסח הסכם קובע בתוכו דרישת חתימה הדבר גובר על הדרישות המקלות יותר ‏בחוק ‏

‎‎‎‎‎‎‎‎Absence of a signature will prevent enforceability of contract if the language thereof ‎leads to the interpretation that it will become binding only upon signature

5.    עדכוני מקרקעין

Real Estate Updates

חברה קבלנית רשאית לחלט 'דמי הרשמה' עקב הפסקת ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

שלום ת"א: אין פסול בהוראה המאפשרת לחלט דמי הרשמה כפיצוי מוסכם עקב אי חתימה על ‏הסכם

Contractor may foreclose 'registration fees' upon termination of negotiation in bad ‎faith

 

Please click here to access the full document

 

 

 

 

 

About Us

Since 1985

  • The Euro-American Lawyers Group (EALG) is an association of law firms founded in 1985. The members of EALG believe that they can best serve their clients' interests overseas by co-operating with like-minded firms who have local knowledge of and immediate access to the legal system operating in their own jurisdictions. EALG's philosophy is that local representation is vital in today's…

Latest News & Posts

Stay up to date

Connect

Social Networks

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and manage them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Website